2016-10-05 17:52:00

Üniversitemiz, "Yüksek Öğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı" projesi kapsamındaki ilk atölye çalışması olan "AGÜ Labs Tasarım Atölyesi" çalışmasını 28.08.2016 tarihinde, İstanbul'da, 32 kişilik bir ekip ile gerçekleştirdi.

Üniversite, sanayi, sivil toplum kuruluşları ve sivil inisiyatif temsilcileri ile ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğine örnek teşkil eden ar-ge projelerinin temsilcilerinin katılımıyla, Rektör Prof. Dr. İhsan sabuncuoğlu'nun himayesinde gerçekleşen çalışmada, üniversitelerin eğitim - araştırma ve toplumsal etki misyonlarının nasıl harmanlanacağı, ortaya çıkan harmanın nasıl bir çarpan etkisi yaratacağı, dünyadaki benzer yaklaşımlar da incelenerek tartışıldı. 

Üniversitemizin yeni nesil üniversite olma yolundaki en önemli fonksiyonlarından birisi olacak AGÜ Labs'ın tasarım çalışmalarına temel teşkil edecek sonuçların da elde edildiği bu atölye çalışmasını; önümüzdeki günlerde gerçekleşecek "Toplumsal Katkı Sistematiği", "Müfredat Tasarım", Yeni Öğrenme Deneyimi Tasarımı", "Eğitsel İşleyiş" ve "AGÜ e-platform Tasarım" atölye çalışmaları takip edecek.