Tunç T. Evcimen, 1970 yılında İstanbul’da doğmuştur. Matematik
Mühendisliği eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde almıştır. İstanbul
Üniversitesi’nden, Organizasyon ve İşletme Politikası dalında yüksek lisans
derecesini 1997 yılında aldıktan sonra, aynı yıl Marmara Üniversitesi,
Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalında doktora çalışmalarına
başlamıştır. 2002 yılında, “Organizasyonel İkililiklerin ve Paradoksların
Yönetimi” konusundaki tez çalışmalarıyla felsefe doktoru unvanı almıştır.
2003 yılında Norveçte, Norvegian University of Science and Technology’de
(NTNU), Girişimcilik Geliştirme ve İş Yaşamı Araştırmaları alanında doktora
programı çalışmalarına katılmıştır. Evcimen Boğaziçi Üniversitesinde,
İstanbul Teknik Üniversitesinde ve Hava Harp Okulunda misafir öğretim görevlisi olarak lisans ve
lisansüstü düzeyde organizasyonel yaratıcılık, inovasyon, işletme yönetimi ile girişimcilik dersleri
vermiştir. Ayrıca Sabancı Üniversitesi yönetici geliştirme biriminde çeşitli üst düzey yöneticiler için
strateji yeniliği programları yürüten Evcimen’in akademik ilgi alanları yaratıcılık-yenilik, stratejik
yönetim, girişimcilik ve organizasyon teorisidir.
İş hayatına bilişim alanında başlayan Evcimen, uluslararası projeler de dahil olmak üzere çeşitli
çalışmalarda sistem analizi, tasarımı ve yazılım geliştirme sorumlulukları almıştır. 1997 yılından
itibaren Arama Danışmanlık bünyesinde yönetim danışmanlığı yapmaya başlamıştır.
Eğitim alanındaki yönetim danışmanlığı çalışmaları kapsamında Özyeğin Üniversitesinin sıfırdan
tasarımı ve Sabancı Üniversitesinin ikinci dönem yenilik çalışmalarını yürütmüştür. Ayrıca Anadolu
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Siirt Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve
İbn Haldun Üniversitesinin strateji geliştirme projeleriyle orta öğretim alanında Robert Kolej, TED
İstanbul Koleji, Feyziye Mektepleri’nin kurumsal gelişim projelerini gerçekleştirmiştir.
Türkiye’nin Sanayi, Girişim, e-Ticaret, Turizm, İhracat, Yeni Nesil Tekstil, Mesleki Eğitim ve Savunma
Sanayi Stratejileri için çalışmış olan Evcimen, Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim Kapasitesi, Maliye
Bakanlığı Stratejik Planı, Anayasa Platformu, Türkiye Markası, gibi çok sayıda ulusal projede de rol
almıştır.
Sivil Toplum Sektöründe TOBB, Vehbi Koç Vakfı, Sabancı Vakfı, AÇEV, TİM, İTKİB, DEİK gibi
kuruluşlarla senelere yayılan yönetim danışmanlığı projeleri yürütmüştür. Ayrıca Eskişehir, İstanbul,
Kocaeli, Van kentleri ve İSTKA, TRAKYAKA, MARKA kalkınma ajanslarıyla planlama projelerini
yapmıştır.
Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Anadolu Grubu, Roketsan, Karsan, Akbank, Turkcell, Sony,
Soyak, Pfizer, Tofaş, Türk Henkel, Fiat Auto, Hürriyet, Milliyet, Türk Ekonomi Bankası, Garanti
Bankası, Teknosa ve Pegasus gibi 500 den fazla şirketin organizasyonel gelişim ve strateji projelerini
tamamlamıştır.
Evcimen, bu süre zarfında çevre teknolojileri alanında uluslararası projeler üreten iki farklı ‘start-up’
kurmuş, şirketleri belirli ölçeğe ulaştırdıktan sonra çıkışlarını gerçekleştirmiştir.
1994 yılından beri yağlı boya ve akrilik resim çalışmaları yapan Evcimen 2006 yılında fotoğraf
alanında da çalışmaya başlamıştır. Magnum Photos ekolünün temsilcileriyle olan çeşitli ‘masterclass’
çalışmalarına katılmıştır. Bu şekilde Abbas, Economopoulos, D’agata, Chang ve Zackman gibi dünya
çapındaki ustalarla çalışmıştır. Uzakdoğu, Hindistan, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de fotoğraf projeleri
gerçekleştirmiştir. Daha sonra küratör Hasan Şenyükselle uzun dönemli projeler üzerinde çalışmaya
başlamıştır. Ara Güler’in editörlüğünü yaptığı dergide ‘Ben Başka Yerdeyim’ isimli bir portföy yayını ve
‘Taş’ isimli bir sergisi bulunmaktadır.
2011 yılından beri Roma ve Antik Dönem medeniyetleriyle ilgili arkeoloji ve sanat tarihi üzerine
araştırma çalışmaları yürüten Evcimen bu kapsamda Akdeniz havzasındaki 70’den fazla lokasyonda
30.000’i aşkın yapı ve eser belgelemiştir.
Fenerbahçe kongre üyesi olan Evcimen, evli ve 2 çocuk babasıdır