İngiltere’de lise eğitiminin son iki senesini burslu olarak tamamladıktan sonra 1977’de Sussex Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Bilimleri ve Yöneylem Araştırması Lisans derecesini bitiren Babüroğlu, hemen ardından İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması Lisans sonrası eğitimine başladı.
Bir yıl sonra başladığı Pennsylvania Üniversitesi’nin İşletme Fakültesi olan The Wharton School’un Sosyal Sistem Bilimleri programında “Kilitlenen Sistemler ve Girdapsal Örgüt Çevresi Kuramı” konulu doktorasını 1987 yılında aldı. Öğretim üyesi olarak dünyanın farklı ülkelerinde yedi değişik üniversitede ve bir araştırma enstitüsünde görev yaptı. 1982 – 1986 yıllarında ABD’de West Chester Üniversitesi’nde İşletmeye Giriş, Üretim Yönetimi, İşletme Politika ve Stratejisi derslerini verdi. 1986-1989 yıllarında ABD’de Clarkson Üniversitesi’nde İşletme Politikaları ve Strateji, Beşeri Bilimler ve İşletme Perspektifinde Etik ve Organizasyon Davranışı derslerini verdi. 1989 yılında Türkiye’ye dönen Babüroğlu, 1989-1998 yılları arasında yukarda sayılan derslere ek olarak Sosyo-Teknik Sistem Tasarımı ve Değişim Yönetimi gibi dersleri Bilkent Üniversitesi’nde verdi. 1990’da Fransa’da INSEAD’da Değişim Yönetimi dersi verdi, 1992’de Norveç’te Work Research Institute’de Senior Araştırmacı olarak çalıştı ve çeşitli sanayi değişim ağlarına danışmanlık ve değerlendiricilik görevleri yaptı. 2003- 2007 yıllarında Norwegian University of Science and Technology’de araştırmacılara doktora aldırmak için başlatılan EDWOR isimli doktora programını tasarladı ve dersler verdi.
1980’lerden bu yana uluslararası olarak gerçekleştirdiği katılımlı yöntemlerin özel sektör, kamu ve STK bazında uygulanmalarını 1995 yılında Türkiye’de “Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı” şirketini kurarak gerçekleştirmeye devam etmiştir. Babüroğlu, bugüne kadar 100’den fazla uzun dönemli danışmanlık projesini ve 950’den fazla katılımlı yöntem uygulamasını gerçekleştirmiştir. Türkiye’yi “Arama Konferansı” ile 1988’de katılımlı yöntemlerle tanıştıran Oguz N. Babüroğlu Arama Konferansı’nın bu tür toplantılara bir kategori ismi haline gelmesini sağlamıştır. Yine 1988’de ilk Arama Konferansı’nda “common ground” kavramını Türkçeleştirmek için kullandığı “ortak akıl” kavramı iş ve siyaset ortamlarında yaygınlaşmıştır.
İngiltere’de lise eğitiminin son iki senesini burslu olarak tamamladıktan sonra 1977’de Sussex Üniversitesi Uygulamalı Mühendislik Bilimleri ve Yöneylem Araştırması Lisans derecesini bitiren Babüroğlu, hemen ardından İngiltere’de Lancaster Üniversitesi’nde Yöneylem Araştırması Lisans sonrası eğitimine başladı.
Eylem araştırması (Action Research), katılımlı yöntemler, yeni nesil üniversiteler, icraat yönetimi, inovatif kurum ve iş modeli tasarımı, gelecek stratejileri planlama, çatışma ve kilitlenme yönetimi konularında uzmanlaşan Babüroğlu, Merrelyn Emery ile 2000’de yayınladığı “Educational Futures” kitabının yanı sıra, Organisation Studies, Human Relations, Action Research ve International Journal of Action Research, Systems Practice and Action Research Bilimsel Yayın organlarında makaleler yayınlamıştır. Action Research Journal, International Journal of Action Research, Journal of Systems and Behavioral Science and Journal of Vocational Education editorial yayın kurullarında görev yapmaktadır.